Nawigacja

 • Informacja dla rodziców i młodzieży szkolnej.

  Szanowni Państwo, na podstawie przepisu: ( Rozdział 9. Dzień Edukacji Narodowej Art. 74.Dz.U.2018.0.967 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela) informuję, że 14 X 2019 r. Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe w Kamieniu Krajeńskim organizują dyżur w ramach zajęć opiekuńczych.

  - przedszkole w godz.od 6.00 - 16.00

  - szkoła w godz. od 8.00 - 15.00

  - opieka świetlicowa - od 6.30 do 16.00 (dzieci szkolne przejdą po godz. 15.00 do grupy przedszkolnej)

  Ważne, dyżur pełni szkoła na ul Szkolnej, zatem dzieci z klas 6-8, które będa potrzebowały opieki, przychodzą na ul Szkolną.

  Z poważaniem Beata Gwizdała

 • Sprzątanie świata klas: I a, 2 b i 3 a

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Sprzątanie świata klas: I a, 2 b i 3 a.

 • Spotkanie z pisarką Zofią Stanecką

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Spotkanie z pisarką Zofią Stanecką.

 • Odrodzona Rzeczypospolita na starej fotografii. Relacja prasowa z otwarcia wystawy.

 • # MOJA NIEPODLEGŁA - FOTOREPORTAŻ

 • "Należy stworzyć niepodległe państwo polskie z wolnym dostępem do morza"

 • UCZNIOWIE Z KAMIENIA PAMIĘTALI.

 • WYCIECZKA SZKOLNA W KARKONOSZE

  Wycieczka w Karkonosze

   

  Termin: 04.05-08.05.2020 r.( poniedziałek- piątek)

  Koszt:   660 zł

  Zaliczki: I –     220 zł do 04.10.2019 r.

                 II-      220 zł do 04.11.2019 r.  

  Pozostała kwota 220 zł do 04.04.2020 r.

   

  Cztery noclegi, cztery śniadania , cztery obiadokolacje w Pensjonacie  "Borowik"

  w Jagniątkowie koło Szklarskiej Poręby.

  Planujemy w pierwszym dniu dojazdu na miejsce noclegowe zwiedzanie zamku

  w Książu.

  W kolejnych dniach "zdobędziemy" Śnieżne Kotły, wodospady Szklarki

   i Kamieńczyka, zamek Chojnik, schroniska i wiele innych atrakcji w zależności

  od pogody i kondycji grupy.Wjedziemy kolejką linową na Szrenicę.

  Zachwycimy się Karkonoskim Parkiem Narodowym.

  W drodze powrotnej w piatek wstąpimy do Krzeszowa i Gniezna.

   

   

  Pierwszą zaliczkę w kwocie 220 zł proszę uiścić do 04.10.2019 r.

  Proszę napisać : Wycieczka w Karkonosze – imię i nazwisko dziecka

   

  Drugą  zaliczkę w kwocie 220 zł proszę uiścić do 04.11.2019 r.

  Proszę napisać : Wycieczka w Karkonosze – imię i nazwisko dziecka

   

  Pozostałą kwotę 220 zł proszę uiścić do 04.04.2020 r.

  Proszę napisać : Wycieczka w Karkonosze – imię i nazwisko dziecka

   

  Wpłatę prosimy przekazać na konto Rady Rodziców przy Zespole

  Szkolno- Przedszkolnym  w Kamieniu Krajeńskim

   

  Nr konta : 82 8162 0003 0015 0196 2000 0010

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 (dni wolne od zajęć lekcyjnych/wychowawczych opiekuńczych i egzaminy/uroczystości)

 • HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 • ZAPROSZENIE

 • 17 września 1939 – PAMIĘTAMY

  17 września tego roku obchodzimy 80. rocznicę agresji ZSRR na Polskę. Tego dnia w wielu  miastach w kraju odbędą się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. 

  17 września 1939 roku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dokonał zbrojnej napaści na Polskę, bez oficjalnego wypowiedzenia wojny. ZSRR tym samym wywiązało się z paktu Ribbentrop-Mołotow z sierpnia 1939 roku, gdzie w tajnym protokole Sowieci zobowiązali się do zaatakowania Polski, gdyby ta znalazła się w stanie wojny z III Rzeszą.

   O godzinie 3 w nocy 17 września ambasador Polski w ZSRR otrzymał notę dyplomatyczną, w której zamieszczono nieprawdziwe oświadczenie o rozpadzie Polski, ucieczce polskiego rządu oraz konieczności podjęcia działań mających na celu ochronę mienia i życia zamieszkujących w Polsce Ukraińców i Białorusinów oraz uchronienie Polaków przed wojną. Na tej podstawie ZSRR uznało wcześniejsze pakty o nieagresji zawarte z Polską za niezobowiązujące. 

  Pamiętając o tych wydarzenich młodzież szkolna zapaliła znicze przy dębach katyńskich upamiętnijących zamordowanych na wschodzie mieszkańców powiatu sępoleńskiego.

 • Narodowe czytanie

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Narodowe czytanie.

 • INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  fot. A.Żmudzka

 • PLAN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019-2020

 • ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 (najmłodszej grupy przedszkolnej).

  Rozpoczęcie nowego roku szkolnego najmłodszej grupy przedszkolnej  - dzieci 2,5 i 3 letnich odbędzie się 02 września  o godzinie 800 w budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 3. Prosimy rodziców o obecność.

 • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020.

  Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020 przebiegać będzie według następującego porządku:

  0800 msza święta

  0900 przejście pod opieką wychowawców do hali sportowej przy ulicy Witosa

  0900-0930 spotkanie z dyrektorem

  ok.0930 spotkania z wychowawcami

  ok.1000 odwóz młodzieży

  GODZINY PRZYWOZÓW

  0730 Orzelek

  0745 Płocicz

  0750 Dąbrowa, Witkowo

  GODZINY ODWOZÓW

  1000 Orzełek

  1015 Płocicz

  1040 Dąbrowa, Witkowo

 • PODRĘCZNIKI SZKOLNE

  Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020

  Do wszystkich podręczników do języka niemieckiego należy zakupić również ćwiczenia (dotyczy wszystkich klas IV-VI).

 • PROJEKT - Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński

  PROJEKT - "Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński"

  Okres realizacji projektu:  od 01.07.2019 r. do 31.08.2020 r.

  Wydatki kwalifikowalne:  396 953,75 zł

  Wnioskowane dofinansowanie: 337 410,68 zł

  Program:  Program operacyjny RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja. Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe.  Poddziałanie RPKP.10.02.01 Wychowanie przedszkolne

  Cel projektu: Utworzenie nowych 25 miejsc przedszkolnych, wsparcie pomocą 3 niepełnosprawnych dzieci, wsparcie 110 dzieci poprzez udział w zajęciach dodatkowych, podniesienie kompetencji 8 nauczycieli w okresie 01.07.2019 r. - 31.08.2020 r. 

  Zadania projektowe:

  1.Adaptacja do potrzeb utworzenia 1 oddziału przedszkolnego w PS w Kamieniu Krajeńskim i jego funkcjonowania w zakresie podstawy programowej w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 

  2. Realizacja zajęć dodatkowych.

  3. Podniesienie kompetencji przez nauczycieli przedszkola w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim
  ul. Szkolna 3 89-430 Kamień Krajeński
 • (+48) 52 388 65 03

Galeria zdjęć