Nawigacja

 • Konkurs - segregacja odpadów
  24.09.2018

  Dnia 21.09.2018r. uczniowie klas I-III z naszej szkoły zostali zaproszeni do udziału w konkursie na temat segregacji odpadów. Konkurs odbył się w związku z podsumowaniem projektu „Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim”. Uczniowie doskonale wiedzą, co oznacza tajemnicza nazwa PSZOK. Jest to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nasza reprezentacja zdobyła w konkursie II miejsce. Brawo!

   

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Konkurs segregacja śmieci.

 • HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

  HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

  -24.09. godzina 14oo Płocicz

  -25.09. godzina 1700 Kamień Krajeński klasy I-III + przedszkole

  UWAGA!  klasa Ib (p.Mazur) rozpoczyna spotkanie o 1800

  -26.09. godzina 1700 Kamień Krajeński ul. Szkolna klasy IV-VIII i klasa III gimnazjum

 • GMINNE IGRZYSKA DZIECI W PIŁCE NOŻNEJ JUZ ZA NAMI !

  W czwartek 20 września nasza Szkoła była organizatorem gminnych zawodów w piłce nożnej dziewcząt i chłopców z rocznika 2006 i młodszych, organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół przez Szkolny Związek Sportowy. W słoneczne przedpołudnie na stadionie miejskim w Kamieniu Krajeńskim do rywalizacji przystąpiły 3 szkoły z Zamartego, Dużej Cerkwicy i Kamienia. Oto wyniki:

   

  • kategoria dziewcząt:

   

  SP KAMIEŃ KRAJEŃSKI - SP DUŻA CERKWICA 7 - 0

   

  MIEJSCA:

   

  I. SP KAMIEŃ KRAJEŃSKI

  II. SP DUŻA CERKWICA

   

  Reprezentacja SP Kamień: Angelika Lais, Izabela Glaser, Marta Różycka, Krajewska Agnieszka, Kałaczyńska Maria, Stryszyk Wiktoria, Dorota Sucharska, Emilia Brewka

   

  • kategoria chłopców

   

  SP KAMIEŃ KRAJEŃSKI - SP DUŻA CERKWICA 11 - 0

   

  SP DUŻA CERKWICA - SP ZAMARTE 1 - 9

   

  SP KAMIEŃ KRAJEŃSKI - SP ZAMARTE 8 - 1

   

   

  MIEJSCA:

   

  I. SP KAMIEŃ KRAJEŃSKI

  II. SP ZAMARTE

  III. SP DUŻA CERKWICA

   

  Reprezentacja SP Kamień: Borek Mikołaj, Chrzan Tomasz, Gęba Kacper, Szemryk Kacper, Bartosz Drogosz, Radzio Kacper, Bereźnicki Cezary, Strama Kacper, Teresiński Dawid, Brajan Spica.

   

  Brawo Sportowcy!

   

  25 września w Więcborku nasi uczniowie będą reprezentować naszą gminę na zawodach powiatowych. Życzymy dalszych sukcesów.

   

  W czwartek 20 września nasza Szkoła była organizatorem gminnych zawodów w piłce nożnej dziewcząt i chłopców z rocznika 2006 i młodszych, organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół przez Szkolny Związek Sportowy. W słoneczne przedpołudnie na stadionie miejskim w Kamieniu Krajeńskim do rywalizacji przystąpiły 3 szkoły z Zamartego, Dużej Cerkwicy i Kamienia. Oto wyniki:

   

  • kategoria dziewcząt:

   

  SP KAMIEŃ KRAJEŃSKI - SP DUŻA CERKWICA 7 - 0

   

  MIEJSCA:

   

  I. SP KAMIEŃ KRAJEŃSKI

  II. SP DUŻA CERKWICA

   

  Reprezentacja SP Kamień: Angelika Lais, Izabela Glaser, Marta Różycka, Krajewska Agnieszka, Kałaczyńska Maria, Stryszyk Wiktoria, Dorota Sucharska, Emilia Brewka

   

  • kategoria chłopców

   

  SP KAMIEŃ KRAJEŃSKI - SP DUŻA CERKWICA 11 - 0

   

  SP DUŻA CERKWICA - SP ZAMARTE 1 - 9

   

  SP KAMIEŃ KRAJEŃSKI - SP ZAMARTE 8 - 1

   

   

  MIEJSCA:

   

  I. SP KAMIEŃ KRAJEŃSKI

  II. SP ZAMARTE

  III. SP DUŻA CERKWICA

   

  Reprezentacja SP Kamień: Borek Mikołaj, Chrzan Tomasz, Gęba Kacper, Szemryk Kacper, Bartosz Drogosz, Radzio Kacper, Bereźnicki Cezary, Strama Kacper, Teresiński Dawid, Brajan Spica.

   

  Brawo Sportowcy!

   

  25 września w Więcborku nasi uczniowie będą reprezentować naszą gminę na zawodach powiatowych. Życzymy dalszych sukcesów.

   

   

   

   

   

 • 79 ROCZNICA

  79 ROCZNICA

  17 września w 79 rocznicą ataku wojsk sowieckich na Polskę wraz z młodzieżą klasy IVb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zapaliliśmy znicze przy dębach katyńskich  posadzonych w ramach projektu "Katyń Ocalić od Zapomnienia". 

 • WYCIECZKA SZKOLNA W PIENINY

  Wycieczka w Pieniny
   
  Termin: 06.05-10.05.2019 r.( poniedziałek- piątek)
  Koszt: 660 zł
  Zaliczki: I –  220 zł do 10.10.2018 r.
                 II-   110 zł do 10.11.2018 r.
                 Pozostała kwota 330 zł do 10.04.2019 r.
  Cztery noclegi, cztery śniadania , cztery obiadokolacje w Willi  "Kinga"
  w Krościenku
  Planujemy w pierwszym dniu dojazdu na miejsce noclegowe zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce
  W kolejnych dniach zdobędziemy Trzy Korony( 982 m n. p.m. ), Górę Zamkową ( 779 m n. p. m. ), Wdżar ( 767 m n. p. m. ), Sokolicę ( 747 m n.p.m. ), Wysoką ( 1050 m n. p. m. )
  Wjedziemy kolejką linową na Palenicę ( 722 m n. p. m. ).
  Wielką atrakcją będzie spływ Dunajcem.
  W drodze powrotnej wstąpimy do Wadowic, Częstochowy.

  Pierwszą zaliczkę w kwocie 220 zł proszę uiścić do 10.10.2018 r.
  Proszę napisać : Wycieczka w Pieniny – imię i nazwisko dziecka
  Drugą  zaliczkę w kwocie 110 zł proszę uiścić do 10.11.2018 r.
  Proszę napisać : Wycieczka w Pieniny – imię i nazwisko dziecka
  Pozostałą kwotę 330 zł proszę uiścić do 10.04.2019 r.
  Proszę napisać : Wycieczka w Pieniny – imię i nazwisko dziecka

        Wpłatę prosimy przekazać na konto Rady Rodziców przy Zespole
  Szkolno- Przedszkolnym  w Kamieniu Krajeńskim
  Nr konta : 82 8162 0003 0015 0196 2000 0010
   
   
 • KLAUZULA INFORMACYJNA

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno- Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim, ul. Szkolna 3 89-430 Kamień Krajeński, tel.: 52 388 65 03.

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

  3. Dane osobowe w postaci monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

   - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
   z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia
  tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  .

  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  Regulamin monitoringu wizyjnego dostępny jest w sekretariacie.

                                                                

 • INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  Rozpoczęcie roku szkolnego

  -08.00 msza święta w kościele w Kamieniu Krajeńskim

  -09.00 przemarsz pod opieką nauczycieli na halę sportową przy ulicy Witosa

  -09.30 odwóz młodzieży

  Przywozy uczniów tego dnia zgodnie z harmonogramem przywozu z dnia codziennego z poprzedniego roku szkolnego.

 • ZAPROSZENIE

  ZAPROSZENIE

  Młodzieżowa grupa „Śladowcy” funkcjonująca przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieniu Krajeńskim zaprasza na coroczną mszę świętą, poświęconą zamordowanym mieszkańcom powiatu sępoleńskiego, która odbędzie się 01 września (sobota) o godzinie 16.00 na cmentarzu w Radzimiu. Przed mszą i po jej zakończeniu zaprezentowana będzie wystawa, którą na tę okoliczność wypożyczyliśmy z bydgoskiego biura Instytutu Pamięci Narodowej.

  Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w Sali wystaw MGOK w Kamieniu Krajeńskim od 03 do 07 września.

  Zapomniani kaci Hitlera. „Samoobrona” Niemiecka na Pomorzu Gdańskim (Selbstschutz Westpreussen) w 1939 r.

  Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku – Delegaturę w Bydgoszczy. Autorzy – dr Izabela Mazanowska i dr Tomasz Ceran – zgromadzili fotografie obrazujące zbrodniczą działalność organizacji obywateli polskich niemieckiego pochodzenia, członków Selbstschutzu Westpreussen w Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie, jesienią 1939 r. Na 20 planszach pokazano metodę zabijania, topografię terroru, sylwetki wybranych sprawców, miejsca kaźni oraz formy upamiętniania ofiar zbrodni.

   

 • ZAPROSZENIE

  ZAPROSZENIE

  Młodzieżowa grupa „Śladowcy” funkcjonująca przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kamieniu Krajeńskim serdecznie zapraszają:

  MIESZKAŃCÓW MISTA i GMINY KAMIEŃ KRAJEŃSKI

  na otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości”, które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2018 r. o godzinie 16.30 w MGOK w Kamieniu Krajeńskim.

  Wystawa  prezentowana jest w ramach projektu  „Przystanek Niepodległa”, realizowanego przez młodzież Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu Krajeńskim. Udostępniona będzie dla  będzie w MGOK w Kamieniu Krajeńskim do 24 sierpnia 2018 roku.

  PARTNER PROJEKTU

  KAMIEŃSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

 • WAKACJE :)

  WAKACJE :)

  Udanego wypoczynku, dużo słońca, niezapomnianych wrażeń oraz interesujących podróży w czasie nadchodzących wakacji życzą wszystkim uczniom nauczyciele

  i dyrekcja

   Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

  w Kamieniu Krajeńskim. 

 • Zestaw podręczników kl. III, oddział gimnazjalny

  L.p.

  Przedmiot

  Wydawnictwo

  Tytuł podręcznika (ćwiczenia)

  Autor

   

  1.  

  Matematyka 

  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

  Matematyka z plusem

   

  pod redakcją

  Małgorzaty Dobrowolskiej

   

   

  1.  

  Język niemiecki

  PWN

  Wydawnictwo Szkolne

  Kompass 4 neu + ćwiczenia

  Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak 

   

  1.  

  Język polski

  GWO

  Między nami 3

  A. Łuczak, M. Prylińska, R. Maszka

   

  1.  

  Fizyka

  Nowa Era

  Spotkania z fizyką 4  – podręcznik 

  G. Francuz – Ornat

   

   

  1.  

  Historia

  GWO

  Podróże w czasie 3

  T. Małkowski, J. Rześniowiecki

   

  1.  

  Geografia

  Nowa Era

  Puls Ziemi 3

  + ćwiczenia

  R. Malarz

   

  1.  

  Język angielski

  Nowa Era

  English Explorer NEW 4 + ćwiczenia

  Helen Stephenson

   

  1.  

  Biologia

  Nowa Era

  Puls życia 3   podręcznik

   

   + zeszyt ćwiczeń

  Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktos

   

  Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska – Hasiec

   

   

  1.  

  Chemia

  Nowa Era

  Chemia Nowej Ery  3 podr. 

  J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

   

  1.  

  WOS

  Nowa Era

  Dziś i jutro  Wiedza o społeczeństwie podręcznik z ćwiczeniami dla kl. I – III gimnazjum  cz. 2

   

  I.Janicka,  A. Janicki, A. Kucia,

  T. Maćkowski

   

  1.  

  Informatyka

  Nowa Era

  Informatyka w ćwiczeniach. Podręcznik do informatyki dla gimnazjum

  Bożena Kwaśny, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun

   

  1.  

  Religia

  Św. Wojciech

  Żyć w miłości Boga podręcznik + ćwiczenia

  Pod .red. ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak

   

  1.  

  Edukacja dla bezpieczeństwa

  Nowa Era

  Żyję i działam bezpiecznie

  Jarosław Słoma

  Grzegorz Zając

   

  1.  

  Plastyka

  Nowa Era

  Sztuka tworzenia

  Natalia Mrozkowiak

   

 • Zestaw podręczników kl. IV - VIII

  Klasa IV

   

  L.p.

  Przedmiot/klasa

  Autor podręcznika

  Tytuł podręcznika

  Wydawnictwo

   

  1.

  J. polski

   

  Anna Klimowicz,

  Marlena Derlukiewicz

   

  Zakupuje szkoła

  „Nowe słowa na start! 4 ”- podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego

  + „Nowe słowa na start! 4”- zeszyt ćwiczeń

  Nowa Era

  2.

  Matematyka

  H. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zanycki

   

   

  Zakupuje szkoła

  „Matematyka z plusem 4 ” – podręcznik        

  ..............................................................                   

  Zeszyty ćwiczeń - „Matematyka z plusem 4 wersja C”                         

  GWO

  3.

  Przyroda

  M. Marko- Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

   

   

   

  Zakupuje szkoła

   

  „Tajemnice przyrody 4”,

   

  Zeszyty ćwiczeń -„Tajemnice przyrody 4”

  Nowa Era

  4.

  Historia

   

   

  G. Wojciechowski

   

  Zakupuje szkoła

  „Wczoraj i dziś 4”- podręcznik + ćwiczenia

   

   

  Nowa Era

  5.

  Język angielski

   

  Nick Beare

   

  Zakupuje szkoła

   

   

  Evolution Plus 1 –podręcznik

   

   Zeszyt ćwiczeń - Evolution Plus 1

   

   

  Macmillan

  6.

  J. niemiecki

   

  Lucyna Zastąpiło,

   Ewa Krawczyk,

   Marta Kozubska

   

  Zakupują rodzice

  Und so weiter.” Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy IV NEU

  Bez ćwiczeń - IV C kl

   

  KL. IV A i IV B – zeszyt ćwiczeń do podręcznika

  Wydawnictwo Szkolne PWN

   

   

  7.

  Technika

  Lech Łabecki,

  Marta Łabecka

   

  Zakupuje szkoła

  „Jak to działa? 4”.

  podręcznik do kl. IV

  Nowa Era

  8.

  Informatyka

  Kęska M.

   

  Zakupuje szkoła

  „Lubię to! 4”

  Nowa Era

  9.

  Plastyka

   

   

  W. Sygut,

  M. Kmiecień

   

  Zakupuje szkoła

   

  „Do dzieła! 4” – podręcznik

   

   

  Nowa Era

  10.

  Muzyka

   

   

   

  M. Gromek,

  G. Kilbach

  Zakupuje szkoła

   

   

  „Lekcja muzyki 4” – podręcznik

   

   

  Nowa Era

  11.

  Religia

  Red. Ks. Z. Marek

  Ks. J. Doppke

   

  Zakupują rodzice

  Zaproszeni przez Boga/seria Drogi Przymierza

  Zeszyt ćwiczeń kl. IV

  WAM

   

  Adwentus

   

  Klasa V

   

  L.p.

  Przedmiot/klasa

  Autor podręcznika

  Tytuł podręcznika

  Wydawnictwo

   

  1.

  J. polski

   

  Anna Klimowicz,

  Marlena Derlukiewicz

   

  Zakupuje szkoła

   

  „Nowe słowa na start! 5 ”- podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego

  + „Nowe słowa na start! 5”- zeszyt ćwiczeń

  Nowa Era

  2.

  Matematyka

  H. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zanycki

  Zakupuje szkoła

   

  „Matematyka z plusem 5 ” – podręcznik        

  ..............................................................                   

  Zeszyty ćwiczeń - „Matematyka z plusem 5 wersja C”                         

  GWO

  3.

  Biologia

   

  Zakupuje szkoła

  Puls Życia 5

  Zeszyt ćwiczeń „Puls Życia 5”

   

  Nowa Era

  4.

  Geografia

   

  Zakupuje szkoła

  Planeta Nowa 5 – podręcznik + ćwiczenia

  Nowa Era

  5.

  Historia

  i Społeczeństwo

  Grzegorz Wojciechowski

  Zakupuje szkoła

  „Wczoraj i dziś 5”- podręcznik + ćwiczenia

   

  Nowa Era

  6.

  Język angielski

  Nick Beare

   

  Zakupuje szkoła

   

  Evolution plus 2 –podręcznik i zeszyt ćwiczeń

   

   

  Macmillan

  7.

  J. niemiecki

   

   

  Lucyna Zastąpiło,

   Ewa Krawczyk,

   Marta Kozubska

  Zakupują rodzice

  „ Und so weiter.” Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy V

  Zeszyt ćwiczeń do podręcznika

  Wydawnictwo Szkolne PWN

   

   

  8.

  Zajęcia techniczne

  Lech Łabecki

   

  Zakupuje szkoła

  „Jak to działa? 5 ”.

  Podręcznik do kl. V

   

  Nowa Era

  9.

  Zajęcia komputerowe

  Michał Kęska

   

  Zakupuje szkoła

  „Lubię to! 5” – podręcznik

  Nowa Era

  10.

  Plastyka

   

   

  Jadwig Lukas,

  Krystyna Olak

  Zakupuje szkoła

   

  „Do dzieła! 5” – podręcznik

   

   

  Nowa Era

  11.

  Muzyka

   

   

  Monika Gromek,

  Grażyna Kilbach

  Zakupuje szkoła

   

   

  „Lekcja muzyki 5” – podręcznik

   

   

  Nowa Era

  12.

  Religia

  Red. Ks. Z. Marek

  Ks. J. Doppke

   

  Zakupują rodzice

  „Obdarowani przez Boga’’- seria Drogi Przymierza

  Zeszyt ćwiczeń kl. V

  WAM

   

   

  Adwentus

   

  Klasa VI 

   

  L.p.

  Przedmiot/klasa

  Autor podręcznika

  Tytuł podręcznika

  Wydawnictwo

   

  1.

  J. polski

   

  Anna Klimowicz

   

  Zakupuje szkoła

  „Teraz Polski 6”- podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego

  + „Teraz Polski”- zeszyt ćwiczeń

   

  Nowa Era

  2.

  Matematyka

  Marcin Braun,

  Agnieszka Mańkowska,

  Małgorzata Paszyńska

   

  Zakupuje szkoła

   

  „Matematyka z kluczem 6” – podręcznik         

  ..............................................................                   

  Zeszyty ćwiczeń - „Matematyka z kluczem”                         

  Nowa Era

  3.

  Przyroda

  Marcin Braun,

  Wojciech Grajkowski,

  Marek Więckowski

   

  Zakupuje szkoła

   

  „Na tropach przyrody 6” + zeszyt ćwiczeń

  Nowa Era

  4.

  Historia

  i Społeczeństwo

  Grzegorz Wojciechowski

  Zakupuje szkoła

   

  „Wczoraj i dziś 6”- podręcznik

   

  Nowa Era

  5.

  Język angielski

  Nick Beare

  Zakupuje szkoła

   

   

  Evolution Plus 3 –podręcznik i zeszyt ćwiczeń

   

  Macmillan

  6.

  J. niemiecki

   

  Lucyna Zastąpiło,

   Ewa Krawczyk,

   Marta Kozubska

  Zakupują rodzice

  Und so weiter.” Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VI

  Bez ćwiczeń

  Wydawnictwo Szkolne PWN

   

   

  7.

  Zajęcia techniczne

  Lech Łabecki

   

  Zakupuje szkoła

   

  „Jak to działa? 6” - Podręcznik

  Nowa Era

  8.

  Zajęcia komputerowe

  Michał Kęska

  Zakupuje szkoła

   

  „Lubię to! 6”- Podręcznik

  Nowa Era

  9.

  Plastyka

   

  Jadwig Lukas,

  Krystyna Olak

  Zakupuje szkoła

   

   

  „Do dzieła 6” – podręcznik

   

   

  Nowa Era

  10.

  Muzyka

   

  Monika Gromek,

  Grażyna Kilbach

  Zakupuje szkoła

   

   

  „Lekcja muzyki 6” – podręcznik

   

   

  Nowa Era

  11.

  Religia

  Red. Ks. Z. Marek

  Ks. J. Doppke

   

  Zakupują rodzice

  „Przemienieni przez Boga’’- seria Drogi Przymierza

  Zeszyt ćwiczeń

  WAM

   

  Adwentus

   

  Klasa VII

   

  L.p.

  Przedmiot/klasa

  Autor podręcznika

  Tytuł podręcznika

  Wydawnictwo

   

  1.

  J. polski

   

  Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska - Mróz

  Zakupuje szkoła

  „Nowe słowa na start! 7 ”- podręcznik

  Nowa Era

  2.

  Matematyka

  Pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

  Zakupuje szkoła

   

  „Matematyka z plusem 7 ” – podręcznik                          

   

  GWO

  3.

  Biologia

  Małgorzata Jefimow, Joanna Holeczek, Barbara Januszewska - Hasiec

  Zakupuje szkoła

   

  „Puls Życia 7”- podręcznik

   

  Zeszyty ćwiczeń -„Puls Życia 7”

  Nowa Era

  4.

   

   

  Chemia

  Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

   

  Zakupuje szkoła

   

  „Chemia Nowej Ery 7’’

  Nowa Era

  5.

  Fizyka

   

   

  G. Francuz  - Ornat, T. Kulawik

   

  Zakupuje szkoła

  „Spotkania z fizyką”- podręcznik + ćwiczenia

  Nowa Era

  6.

  Historia

   

  S. Roszak, A. Łaszkiewicz,

  J. Kłaczkow

  Zakupuje szkoła

  „Wczoraj i dziś ”- podręcznik

   

   

  Nowa Era

  7.

  Język angielski

  Catherine McBeth Katherine Bilsborough, Steve Bilsborough,

  Zakupuje szkoła

   

   

  New Voices 2 (do kl.7) –podręcznik

  Zeszyt ćwiczeń - New Voices (do kl.7)

   

   

  Macmillan

  8.

  J. niemiecki

   

  Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga,

  Małgorzata Jezierska- Wiejak

  Zakupuje szkoła

   

  Kompass Team 2 ” (do kl.7)  Podręcznik do języka niemieckiego

  + ćwiczenia

   

  PWN

  Wydawnictwo Szkolne

  9.

  WOS

  Janicka, A Janicki A. Kucia- Maćkowska, T. Maćkowski

  Zakupuje szkoła

  „Dziś i jutro’’

  Nowa Era

  10.

  Informatyka

  Grażyna Koba

  Zakupuje szkoła

  „Lubię to! 7” - podręcznik

  Nowa Era

  11.

  Religia

  Pod red. ks. Z. Władysława Kubika

  Zakupują rodzice

  Odsłonić twarz Chrystusa. Szukam Was.

  Zeszyt ćwiczeń

  WAM

   

   

  Adwentus

  12.

   

   

   

   

   

   

  13

  Geografia

  Roman Malarz, Mariusz Szubert

  Zakupuje szkoła

  „Planeta Nowa”  + ćwiczenia

  Nowa Era

   

  Klasa VIII

   

  L.p.

  Przedmiot/klasa

  Autor podręcznika

  Tytuł podręcznika

  Wydawnictwo

   

  1.

  J. polski

   

  Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska - Mróz

  Zakupuje szkoła

   

  „Nowe słowa na start! 8 ”- podręcznik

  Nowa Era

  2.

  Matematyka

  Pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

  Zakupuje szkoła

   

  „Matematyka z plusem 8 ” – podręcznik                          

   

  GWO

  3.

  Biologia

  B. Sagin, A. Boczarowski,

  M. Sęktas (podręcznik)

  J. Holeczek, B. Januszewska – Hasiec (ćw.)

  Zakupuje szkoła

   

  „Puls życia” kl. 8 podręcznik

  „Puls życia” kl. 8 - ćwiczenia

  Nowa Era

  4.

   

   

  Chemia

  Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

  Zakupuje szkoła

   

  „Chemia Nowej Ery” podręcznik

  Nowa Era

  5.

  Fizyka

   

   

  G. Francuz  - Ornat, Bartłomiej Piotrowski

   

  Zakupuje szkoła

   

  „Spotkania z fizyką”- podręcznik + ćwiczenia

  Nowa Era

  6.

  Historia

   

  Robert Śniegocki

  Agnieszka Zielińska Zakupuje szkoła

  „Wczoraj i dziś ”- podręcznik

   

   

  Nowa Era

  7.

  Język angielski

  Catherine McBeth – podr.

  Katherine and Steve Bilsborough – ćw.

  Zakupuje szkoła

   

   

  New Voices klasa 8 podręcznik + ćwiczenia

   

  Macmillan

  8.

  J. niemiecki

   

  E. Reymont

  A. Sibiga

  M. Jezierska – Wiejak

  Zakupuje szkoła

   

  Kompass Team 3 – podręcznik

  Kompass Team 3 – materiały ćwiczeniowe

   

  PWN

  Wydawnictwo Szkolne

  9.

  WOS

  Iwona Janicka, Arek Janicki, Aleksandra Kucia – Maćkowska, Tomek Maćkowski Zakupuje szkoła

   

  „Dziś i jutro” podr. do wiedzy o społ. dla szkoły podstawowej

  Nowa Era

  10.

  Informatyka

  Grażyna Koba

  Zakupuje szkoła

  „Lubię to! 8” - podręcznik

  Nowa Era

  11.

  Religia

   

   

   

  12.

  EDB

  Jarosław Słoma

  Żyję i działam bezpiecznie

   

  Nowa Era

  13

  Geografia

  Tomasz Pochwał, Dawid Szczypiński (podr.)

  Ryszard Przybył (z.ćw.)

  Zakupuje szkoła

  „Planeta Nowa” podr. do kl. ósmej szkoły podstawowej z ćw. do geogr. dla kl. 8 szk.podst.

  Nowa Era

   

   

   

   

 • Szkolny Zestaw podręczników - kl. I - III

  Edukacja wczesnoszkolna klasa I

   

  L.p.

  Przedmiot/klasa

  Autor podręcznika

  Tytuł podręcznika

      i ćwiczeń

  Wydawnictwo

   

  1.

  Edukacja wczesnoszkolna

  Kl. I ab

   

  E. Hryszkiewicz, B. Stępień

   

   

  K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz

   

   

  M.Kęska

   

   

  M. Gromek,

  G. Kilbach,

   

   

  Zakupuje szkoła

   

  Elementarz odkrywców- podręcznik + ćwiczenia 4 części

  Elementarz odkrywców –matematyka+ćw.-2 cz.

  Elementarz odkrywców –informatyka z CD

  Elementarz odkrywców- muzyka –zeszyt ćw. Z CD

   

   

   

  Nowa Era

  2

   

  Język angielski

   

  Kl. I ab

  Carol Read,

  Mark Ormerod,

  Magdalena Kondro

  Zakupuje szkoła

  Tiger 1 podręcznik + ćwiczenia Tiger 1

   

  Macmillan Polska

  3

  Religia

   

  Kl. I ab

  Ks. J. Doppke

  Zakupują rodzice

   

  ....................................

  Ks. Wł. Kubik

  Nie kupować

  Religia – zeszyt ćwiczeń do kl. I szkoły podstawowej

  ................................

  Podręcznik: „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”/ W drodze do wieczernika

   Adwentus

   

   

  .....................

  WAM

   

  Klasa II

  L.p.

  Przedmiot/klasa

  Autor podręcznika

  Tytuł podręcznika

  Wydawnictwo

   

  1.

  Edukacja wczesnoszkolna

  Kl. II + II Pł

  E. Hryszkiewicz, B. Stępień

   

   

  K. Bielenica, M. Bura

   

   

   

   

  M.Kęska

   

   

  M. Gromek,

  G. Kilbach,

   

   

   

   

  Zakupuje szkoła

   

  Elementarz odkrywców- podręcznik + ćwiczenia 4 części

  Elementarz odkrywców –matematyka+ćw.-2 cz.

  Elementarz odkrywców –informatyka z CD

   

  Elementarz odkrywców- muzyka –zeszyt ćw.

   

  Zeszyt ćwiczeń Potyczki Ortograficzne

  MEN

   

  Nowa Era

  2

   

  Język angielski

   

  Kl. II+ II Pł

  Carol Read,

  Mark Ormerod,

  Magdalena Kondro

  Zakupuje szkoła

  „Tiger 2 ''podręcznik + ćwiczenia ”Tiger2''

   

  Macmillan Polska

  3

  Religia

   

  Kl. II+ II Pł

  Ks. J. Doppke

   

  Zakupują rodzice

  .......................................

  Ks. Wł. Kubik

  Nie kupować

  Religia – zeszyt ćwiczeń do kl. II szkoły podstawowej

  ................................

  Podręcznik: „Kochamy  Pana Jezusa”-

  W drodze do wieczernika

   Adwentus

   

   

  .......................

  WAM

   

  Klasa III 

   

  L.p.

  Przedmiot/klasa

  Autor podręcznika

  Tytuł podręcznika

  Wydawnictwo

   

  1.

  Edukacja wczesnoszkolna

   III

   

   

   

   

   

   

   

   

  M. Lorek,

  B. Ochmańska,

  L. Wollman - MEN

  Zakupuje szkoła

   

  „Nasz elementarz”

   

  „Nasze ćwiczenia” cz.1–4 + Matematyka cz.1-4

   

  MEN

   

  Nowa Era

   

   

   

   

   

   

  2.

   

  Język  angielski

  III

  Carol Read,

  Mark Ormerod,

  Magdalena Kondro

  Zakupuje szkoła

   „Tiger 3 ''podręcznik + ćwiczenia ”Tiger3''

   

  Macmillan Polska

  3.

  Religia

  III

  Ks. J. Doppke

   

  Zakupują rodzice

   

  ................................

  Ks. Wł. Kubik

  Nie kupować

  Religia – zeszyt ćwiczeń do kl. III szkoły podstawowej

   

  ......................................

  Podręcznik: „Przyjmujemy Pana Jezusa”

   Adwentus

   

   

   

  .........................

  WAM

   

   

 • WYNIKI CAŁOROCZNEJ RYWALIZACJI MŁODZIEŻOWEGO BRACTWA KURKOWEGO

  WYNIKI CAŁOROCZNEJ RYWALIZACJI MŁODZIEŻOWEGO BRACTWA KURKOWEGO

  I MIEJSCE TYTUŁ KRÓLA KURKOWEGO ZDOBYŁA JULIA CZAPIEWSKA 

  II MIEJSCE TYTUŁ I RYCERZA ZDOBYŁ JORDAN CZAPIEWSKI

  III MIEJSCE TYTUŁ II RYCERZA ZDOBYŁA SANDRA KOBUS

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno- Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim
  Ul. Szkolna 3 89-430 Kamień Krajeński
 • (+48) 52 388 65 03

Galeria zdjęć