Nawigacja

Główne uroczystości Uroczystości kościelne Przemarsz z Kolegiaty do szkoły Odsłonięcie tablicy Część artystyczna Występy absolwentów szkoły Konkurs o pióro Burmistrza Zwiedzanie wystawy historycznej Upamiętnienie zmarłych Tworzymy wspólną historię Film z uroczystości

Jubileusz 50-lecia szkoły

Konkurs o pióro Burmistrza

17 czerwca podczas obchodów jubileuszu 50-lecia naszej szkoły odbył się konkurs ortograficzny „O Pióro Burmistrza Kamienia Krajeńskiego”.

           Tekst dyktanda pod tytułem „Nasze miasteczko” przygotowała wieloletnia nauczycielka języka polskiego, a obecnie Przyjaciel Szkoły Pani Teresa Prondzińska. Sprawowała również rolę przewodniczącej komisji konkursowej, w skład której wchodziły także Panie: Halina Wagner, niegdyś polonistka naszej szkoły, a teraz pracownik Gimnazjum Publicznego w Kamieniu Krajeńskim oraz Anna Betin niegdyś uczennica, a obecnie nauczycielka naszej podstawówki. W konkursie wzięły udział 22 osoby w trzech kategoriach. Zmaganiom ortograficznym towarzyszyło wiele emocji. Dorośli, siedząc w ławkach szkolnych,  przypominali sobie lata szkolne, kiedy pisali sprawdziany ortograficzne , dzieci natomiast czuły się zaszczycone, konkurując o pióro w tak doborowym towarzystwie.

           Ogłoszenie konkursu nastąpiło podczas zabawy jubileuszowej. Dyplomy za uczestnictwo i nagrody w postaci ekskluzywnych piór wręczył Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski w towarzystwie gospodarza imprezy, Pana Sławomira Borlika, komisji i organizatorów.

 

      Wyniki konkursu:

  1. Kategoria absolwentów – I miejsce – Barbara Szmelter
  2. Kategoria rodziców i gości – I miejsce – Radosław Prondziński
  3. Kategoria uczniów – I miejsce – Gracjana Błoch

 

 Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za ortograficzne zmagania.

Tekst dyktanda

Nasze miasteczko

    Pierwsze informacje o grodzie Camen pochodzą z 1107 roku. W późniejszych latach pojawia się nazwa wsi Wawrzyszkowo, która 11 lutego 1359 roku została lokowana na prawie niemieckim i otrzymała prawa miejskie. Kamień często był najeżdżany i grabiony przez Krzyżaków, którzy dwukrotnie go spalili. W latach staropolskich miasto było siedzibą Archidiakonatu Kamieńskiego i od 1651 roku siedzibą Kapituły Kolegiackiej Kamieńskiej. W roku 1772 zostało włączone do zaboru pruskiego. Zaczęły rozwijać się handel i rzemiosło. Lata dwóch wojen światowych dokonały spustoszeń.

     Obecnie miasto leży w środkowej części Wysoczyzny Krajeńskiej nad rzeczką Kamionką, która tworząc malownicze meandry wpada do jeziora Mochel, następnie wypływa z niego i płynie w kierunku południowo – wschodnim do Brdy. Tereny nad jeziorami Mochel i Brzuchowo to miejsce wypoczynku.

      Na szczególną uwagę zasługują zabytki Kamienia. Wspaniała budowla barokowa na zrębie murów renesansowych to kościół parafialny pod wezwaniem Piotra i Pawła. Nie można pominąć Domu św. Elżbiety i Zakładu św. Anny. Zachowały się również szczątkowe fragmenty murów obronnych.

    Różnie na przestrzeni mijających lat kształtowała się kamieńska oświata. Dopiero w latach 50-tych i późniejszych sytuacja się poprawiła. Największa zmiana nastąpiła w latach 60-tych. 4 września 1967 roku odbyła się uroczystość oddania do użytku nowoczesnej pięknej szkoły. Rytm pracy szkoły wyznaczały ważne dziejowe momenty. W 1969 roku została oddana do użytku sala gimnastyczna. 14 października 1978 roku nadano placówce imię I Armii Wojska Polskiego, a w 1988 szkoła otrzymała sztandar.

      W wyniku reformy szkolnictwa w 1999 roku powstała 6-klasowa Szkoła Podstawowa w Kamieniu Kraj., natomiast w 2002 roku utworzono Zespół Szkolno -

Przedszkolny Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Kraj.

      W dniu jubileuszu 50-lecia szkoły już wiemy o nowej reformie w szkolnictwie. Jest to powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej.

>>galeria

Wiadomości

Kontakt

  • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim
    ul. Szkolna 3 89-430 Kamień Krajeński
  • (+48) 52 388 65 03

Galeria zdjęć