Nawigacja

AKTUALNOŚCI Grupy przedszkolne Ramowy rozkład dnia Dokumenty przedszkolne Kalendarz imprez Programy i projekty edukacyjne Strefa rodzica Kącik logopedyczny JĘZYK ANGIELSKI PROJEKT- ZAJĘCIA DODATKOWE BYŁO, MINĘŁO ... Rok szkolny 2017/18 ZAJĘCIA DODATKOWE 2017/18 PEDAGOG

Przedszkole

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU

 

 

 

 

FILMIK Z ZAJĘĆ

 


Podstawową formą nauki języka obcego dla tego poziomu wiekowego jest zabawa.

W czasie zabawy dzieci opanowują język bezwiednie.
W nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym bardzo przydatną i jedną z podstawowych metod jest tzw. TPR (Total Physical Response), czyli metoda reagowania całym ciałem, jak również metoda audiowizualna, metoda naturalna. Aby treść zajęć językowych odnieść do doświadczeń i zainteresowań dzieci, oraz swobodnie dopasować program nauczania języka angielskiego do programu nauczania przedszkolnego, najkorzystniej jest stosować podejście tematyczne. Podejście to sprzyja procesowi uczenia się. Dzieci kojarzą słowa, funkcje, struktury i sytuacje z określonym tematem. Skojarzenie ułatwia zapamiętywanie, zaś nauka języka w realnym kontekście sprzyja zarówno zrozumieniu jak zapamiętywaniu.
Wzorem i inspiracją do nauczania języka obcego powinno być to, w jaki sposób dzieci uczą się języka ojczystego. Przyswajają go w sposób całościowy (holistyczny). Rozumienie wypowiedzi ułatwia im intonacja, mimika, gestykulacja oraz barwa i natężenie głosu. Na zajęciach angielskiego powinniśmy używać prostych, krótkich sformułowań, posługując się przy tym bogatą gestykulacją i mimiką.

W okresie edukacji przedszkolnej dziecko zdobywa dużo nowych umiejętności, również w zakresie nauki języka angielskiego – poznaje wiele nowych słów i struktur, nabywa umiejętności rozumienia ze słuchu oraz bardzo podstawowego porozumiewania się (komunikacja ustna). Podane poniżej osiągnięcia uczniów odnoszą się do umiejętności, jakie dzieci zazwyczaj zdobywają na koniec etapu przedszkolnego.

WIEDZA
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
- rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje,
- rozpoznaje i nazywa w języku obcym pewne obiekty w najbliższym otoczeniu,
- potrafi klasyfikować słowa w zestawy tematyczne,
- potrafi podać przymiotniki o przeciwnym znaczeniu,
- rozumie i wykorzystuje proste struktury gramatyczne.

UMIEJĘTNOŚCI
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
- potrafi rozpoznać brzmienie i melodię języka angielskiego,
- rozumie proste polecenia nauczyciela i właściwie, werbalnie lub pozawerbalnie, na nie reaguje,
- powtarza proste zwroty często używane w klasie,
- rozumie i nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu,
- rozpoznaje i recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego,
- rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami,
- odgrywa krótkie scenki ćwiczone na zajęciach.

SAMODZIELNOŚĆ W UCZENIU SIĘ
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
- rozumie potrzebę uczenia się języka angielskiego,
- jest wrażliwe na melodię języka angielskiego,
- potrafi zrozumieć znaczenie słów z kontekstu (w piosence, historyjce, bajce),
- chętnie bierze udział w zajęciach i sam podejmuje wolę wykonania zadania.

 

 

 

Harmonogram zajęć z języka angielskiego:


- Grupa "Jagody" - 4-5 latki - wtorek, środa godz. 9:00 - 9:30,
- Grupa "Smerfy" - 5-6 latki - poniedziałek, czwartek godz. 9:00 - 9:30,
- Grupa "Sowy" - 6 latki - od poniedziałku do piątku - nauka języka włączona w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego.

Wiadomości

Kontakt

  • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim
    ul. Szkolna 3 89-430 Kamień Krajeński
  • (+48) 52 388 65 03

Galeria zdjęć