Nawigacja

AKTUALNOŚCI Grupy przedszkolne Ramowy rozkład dnia Dokumenty przedszkolne Kalendarz imprez Programy i projekty edukacyjne Strefa rodzica Kącik logopedyczny JĘZYK ANGIELSKI PROJEKT- ZAJĘCIA DODATKOWE BYŁO, MINĘŁO ... Rok szkolny 2017/18 ZAJĘCIA DODATKOWE 2017/18 PEDAGOG

Przedszkole

Programy i projekty edukacyjne

PROJEKT "Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński"

Okres realizacji projektu:  od 01.07.2019 r. do 31.08.2020 r.

Wydatki kwalifikowalne:  396 953,75 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 337 410,68 zł

Program:  Program operacyjny RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja. Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe.  Poddziałanie RPKP.10.02.01 Wychowanie przedszkolne

 

Cel projektu: Utworzenie nowych 25 miejsc przedszkolnych, wsparcie pomocą 3 niepełnosprawnych dzieci, wsparcie 110 dzieci poprzez udział w zajęciach dodatkowych, podniesienie kompetencji 8 nauczycieli w okresie 01.07.2019 r. - 31.08.2020 r. 

Zadania projektowe:

1.Adaptacja do potrzeb utworzenia 1 oddziału przedszkolnego w PS w Kamieniu Krajeńskim i jego funkcjonowania w zakresie podstawy programowej w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 

2. Realizacja zajęć dodatkowych.

3. Podniesienie kompetencji przez nauczycieli przedszkola w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

ZAŁĄCZNIKI:

-Regulamin-zajecia dodatkowe.pdf

-Załącznik nr_1-Karta zgloszenia-ZD.pdf

-Załącznik nr_2-Deklaracja_udzialu-ZD.pdf

-Zalącznik nr_3-Oswiadczenie uczestnika projektu-ZD.pdf

-Załącznik nr_4-Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku-ZD.pdf

-Załącznik nr_5-Umowa wspolpracy-ZD.pdf

Wiadomości

Kontakt

  • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim
    ul. Szkolna 3 89-430 Kamień Krajeński
  • (+48) 52 388 65 03

Galeria zdjęć